top of page

FishAlive

Dette prosjektet er et samarbeid mellom NISS-studenter og unge musikere fra Norge og Romania, bosatt og etablert i Norge. Navnet West from East, henspeiler på blandingen av musikalske stilarter, tradisjoner og personlige erfaringer. Musikken blir et felles språk, med både velkjente elementer og et personlig preg. Dette materialiserer seg i en frisk og spennende fusjon av pop, rock og jazz. Prosjektet prøver å formidle både høy grad av musikalitet og teknisk dyktighet.

bottom of page